O projektu

O projektu

Provedení Plánického vrcholného díla "Opella ecclesiastica" je ojedinělým projektem v českém prostředí, který kombinuje princip masterclass s nastudováním konkrétního hudebního díla. Projekt je určen studentům a začínajícím hudebním profesionálům se zájmem o hudbu vrcholného baroka - zpěvákům (soprán, alt, bas), instrumentalistům (housle, viola, cello, kontrabas, cembalo, theorba).

Cílem je nastudování a provedení díla na pěti koncertech v místech, které jsou spojeny s působením Plánického (v Manětíně a německém Freisingu), dále pak v malebných koutech severního Plzeňska (Nečtiny, klášter Teplá).

Pro zpěváky je projekt jedinečnou příležitostí intenzivně pracovat pod vedením lektorky, korepetitora a dirigenta na komplexním nastudování a zejména provedení díla za doprovodu barokního orchestru.

Pro instrumentalisty se jedná o příležitost prohloubit své kompetence o zkušenosti s nastudováním uceleného díla vrcholného baroka, práci ve skupině, dobovým smykováním a hrou v barokním ladění a´=415Hz.

Konkurz

Výběr účastníků bude proveden na základě audio nahrávky či odkazu na YouTube, v délce max. 10 minut, obsahující sólový výkon, případně komorní výkon, ve kterém je hlas/nástroj zřetelně slyšet.

Termín ukončení přihlášek do konkurzu včetně zaslání nahrávky je 30. dubna 2018. Zájemci budou průběžně informováni o výsledcích konkurzu. Nejpozději do 5. května 2018 všichni obdrží vyrozumění.

Účastníkům bude poskytnuto stipendium pokrývající kurzovné, ubytovací náklady, zajištění dopravy v rámci projektu (mezi jednotlivými koncerty a zkouškami).


Kdo se může hlásit?

Studenti konzervatoří či vysokých hudebních škol, případně zdatní zkušení amatéři na úrovni konzervatoristů.

Zpěváci - soprán, alt, bas

Instrumentalisté - housle, violy, violoncella, kontrabas, theorba, cembalo


Josef Antonín Plánický: Opella ecclesiastica seu Ariae duodecim nova idea excornatae

Orchestr zahrnuje kromě smyčcové sekce také party dvou obligátních viol, koncertantní hoboj a fagot. Dílo obsahuje celkem 7 sopránových árií, 3 árie pro alt a 2 basové árie... 

Po dobu projektu bude jednotné ladění pro všechny instrumentalisty i zpěváky a´=415 (temperatura Kellner/Bach)