Lektoři a třídy

Lektoři

Gabriela Eibenová

/zpěv/

Veronika Manová

/barokní housle/

Helena Matyášová 

/barokní cello/

Lukáš Vendl

/basso continuo, korepetice/

Jakub Kydlíček

/dirigent/


Třídy

Gabriela Eibenová

V průběhu nácviku Plánického skladeb seznámí studenty s elementárními principy barokní vokální hudby - frázováním, interpretací barokního recitativu a árie da capo, ornamentikou a tvorbou kadencí. Nabídne základní orientaci v dějinách pěvecké literatury starších období.

Veronika Manová

Bude pracovat se studenty na nastudování houslových a violových partů Plánického díla. S ohledem na barokní repertoár jsou barokní smyčce a střevové struny výhodou (ne však nutností). Bude se věnovat artikulaci a frázování na základě různých rétorických struktur a zabývat se tempy a afekty jednotlivých vět. Pozornost bude samozřejmě soustředěna také na technický aspekt hry - intonaci podle různých druhů ladění používaných v 18. století, technice pravé a levé ruky, jakož i práci s barvou v rámci jednotlivých orchestrálních sekcí.

Helena Matyášová

Třída se otevírá všem violoncellistům, zájemcům o historicky poučenou interpretaci staré hudby. Dobové nástroje se střevovými strunami a barokními smyčci jsou samozřejmě vítány, moderní (v dobovém ladění 415Hz) však nejsou překážkou. Společně s Lukášem Vendlem se budou zabývat hrou bassa continua v instrumentálním ansámblu, jakožto nedílné součásti jednotlivých árií da capo. Dále se bude věnovat vystižení výrazu a dramatičnosti v doprovodné složce recitativů. V neposlední řadě se zaměří na souhru jednotlivých ansámblových sekcí v instrumentálních předehrách.


Sopranistka Gabriela Eibenová se po absolutoriu na Pražské konzervatoři, studiu v Londýně a účasti na bezpočtu mezinárodních interpretačních seminářích, zaměřila především na koncertní činnost a interpretaci staré hudby. Je vítězkou hudební soutěže Anglo - Czechoslovak Trust v Londýně, finalistkou pěveckých soutěží v Karlových Varech, Trnavě a v Great Grimsby (Anglie). Účinkovala po boku renomovaných umělců jako např. Eduardo Lopez Banzo, Ian Partridge, Simon Standage, Evelyn Tubb, Magdalena Kožená, Peter Kooij, Carlos Mena, Filippo Mineccia, Jean Tubery a mnoha dalších. Vytvořila několik titulních rolí v barokních operách u nás i v zahraničí: J. Blow - Venus and Adonis, J. M. Leclair - Scylla et Glaucus, C. Monteverdi - Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, H. Purcell - Dido and Aeneas (inscenace, která se stala v Čechách představením roku a získala cenu Alfréda Radoka). Režisérka Alice Nellis o ní natočila dokument pro Českou televizi. S varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou založila v roce 2000 vokálně - instrumentální soubor Ensemble Inégal, jehož hlavním tématem je propagace hudebního odkazu českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. S tímto tělesem intenzivně koncertuje na významných mezinárodních hudebních festivalech (Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Tage Alter Musik Regensburg, Musica Antiqua Brugge, Bach Festival Riga, International Music Festival Santander, Lufthansa Music Festival London aj.) Zpívala téměř v celé Evropě, v Izraeli i Japonsku. Hostovala např. s Českou Filharmonií, Südwestfunk Freiburg, Orquesta Baroca di Sevigla, v operních inscenacích ve Státní opeře Praha nebo Divadle J. K. Tyla v Plzni. Na svém kontě má více jak 30 CD nahrávek.

Ve své pedagogické činnosti zohledňuje Gabriela Eibenová jednak vliv svých učitelů (především Libuše Tomiškové a Magdaleny Hajóssyové), a dále školy a techniky, které zásadně ovlivňují pěvecké kvality - práce s dechem, práce s tělem a regenerační cvičení (Škola odhalení hlasu podle Valborg Werbeck-Svärdström a metoda Vítězný dech Gantulgy Ganjuur). Založila pěvecké kroužky v mateřských a základních školách a učila sólový zpěv na ZUŠ. V létě 2017 vedla seminář sólového zpěvu se zaměřením na starou hudbu na konzervatoři v Olomouci.

"...stěžejním místem celého CD je něžné Benedictus, nejdelší část Mše...sopranistka Gabriela Eibenová je zde skvělá...její grácie a líbeznost září celou mší a litaniemi. Už samotné její výkony by stačily na obdržení ocenění IRR outstanding... Christopher Price, International Record Review, NL, 6/2014

"Ozdobou večera byl výjimečný umělecký vklad české sopranistky Gabriely Eibenové... sopránový part klade na zpěvačku extrémní technické nároky - jak dlouhými rychlými pasážemi not v drobných rytmických hodnotách, ojedinělými příležitostmi na dýchání, tak z hlediska výdrže a potřeby neustálé dokonalé koncentrace v rozsáhlé skladbě, ve které po odeznění úvodní symfonie zpívá jeden hlas téměř nepřetržitě všechny árie, recitativy a arióza po dobu více než 20 minut. Gabriela Eibenové se podařilo tuto hudbu vyzpívat se zázračnou lehkostí, obdivuhodnou intonační čistotou a v dokonalé souhře s orchestrem i v těch nejrychlejších dlouhých koloraturách"

Stanislav Tichý, Hudobný život, SK, 7/2017


Veronika Manová zahájila studia moderních houslí na konzervatoři v Plzni ve třídě Martina Kaplana, komorní hru pod vedením Marka Špeliny a Julie Brané. Během svých studií se začala zajímat o historicky poučenou interpretaci a zúčastnila se kurzů v Jindřichově Hradci (José Vázquez, Bert Honig, Gerd-Uwe Klein) a LŠBH v Rajnochovicích, kde získala své první zkušenosti s hrou na barokní housle u Dagmar Valentové a v pozdějších letech u Petera Zajíčka. Účast v těchto kurzech měla zásadní vliv na její rozhodnutí odejít studovat barokní housle do Nizozemska. Zde studovala na Highschool of Arts Utrecht u Antoinette Lohmann, později pokračovala na Royal Conservatoire v Haagu pod vedením Pavlo Beznosiuka, Kati Debretzeni a Catherine Mackintosh.

​V roce 2008 byla přijata do Barokního orchestru evropské unie (European Union Baroque Orchestra), se kterým se zúčastnila turné po Evropě pod vedením Enrica Onofriho a Roye Goodmana.

Díky podpoře Nadačního fondu na podporu vážné hudby strávila v rámci postgraduálních studií rok na Guildhall School of Music and Drama v Londýně, kde dostala příležitost prohlubovat své znalosti raně romantické estetiky s důrazem na aplikaci teoretických znalostí na interpretaci hudby Ludwiga van Beethovena a Antonína Rejchy. V roce 2012 jakožto účastník Ann and Peter Law OAE Experience Scheme koncertovala s Orchestra of the Age of Enlightenment pod vedením takových osobností jako sir Simon Rattle, Steven Isserlis a Margaret Faultless.

Pravidelně spolupracuje s ansámbly Collegium 1704, Luthers Bach Ensemble, Ensemble Damian, Ensemble Inegal a je zakládající členkou Rejchova kvarteta, které se specializuje na interpretaci hudby pozdního klasicismu a raného romantismu. 


Helena Matyášová vystudovala hru na violoncello na Konzervatoři v Pardubicích u Mgr. Petra Lichého a Mgr. Josefa Krečmera. Ve studiu pokračovala na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě Prof. Miroslava Petráše, kde úspěšně obhájila magisterský diplom. Své vzdělání v oblasti historické provozovací praxe doplnila studiem na Týnské škole - Collegium Marianum (Univerzita Karlova v Praze) ve třídě barokního violoncella pod vedením MgA. Marka Štryncla. 

Účastnila se mezinárodních interpretačních kurzů v ČR i v zahraničí: Francouzsko-česká akademie v Telči (Jiří Bárta), Mezinárodní letní škola staré hudby ve Valticích (Irmtraud Hubatschek, Marek Štryncl), Académie de Sablé à Prague (Bruno Cocset, Nicolas Crnjaknski, Claire Giardelli, Marianne Müller), Mezinárodní letní škola staré hudby v Prachaticích ( pod vedením britského souboru "Florilegium"), "Akademie für Alte Musik 2010" v rakouském Aflenz-Kurort (Jaap ter Linden, Linde Brunmayr-Tutz) a německé "Akademie für Alte Musik in Baden-Württemberg" (Simon Standag e, Ulrike Engelke). V roce 2011 získala stipendium udělované Institutem pro barokní hudbu ve Vídni k účasti na "Austria Barock Akademie" v rakouském Gmundenu (pod vedením Rubéna Dubrovského). V interpretační soutěži v rámci této akademie obdržela 1. cenu a cenu publika "ABA Music Award". 
Helena Matyášová působí v současné době jako interpretka a komorní hráčka na moderní i barokní violoncello. Věnuje se koncertní činnosti v ČR i v zahraničí, účastní se jednorázových uměleckých projektů a podílí se na nahrávání zvukových záznamů na CD, pro rozhlas a televizi. Spolupracovala s celou řadou významných umělců a vystoupila na mnoha festivalových pódiích. Je členkou či hostující členkou několika souborů staré hudby: Musica Florea, Collegium 1704, The Czech Baroque Ensemble, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Ensemble 18+, Ensemble Thourbillon, Capella Regia a další. Je též zakladatelkou dámského komorního souboru Ensemble Fiorello. Od roku 2004 působí jako kmenová členka souboru Barocco sempre giovane se sídlem v Pardubicích, který provozuje zejména koncertantní hudbu vrcholného baroka a klasicismu na moderní nástroje, ale nevyhýbá se ani hudbě mladších stylových období. 


Jakub Kydlíček studoval obory zobcová flétna (J. Braná) a dirigování (J. Štrunc) na konzervatoři v Plzni, následně pak studoval u Coriny Marti na Schole cantorum basiliensis (Musik Akademie Basel). Během studií absolvoval masterclass u předních osobností staré hudby (P. Holstlag, A. Solomon, C. van Heerden, B. Honig,...) a posléze získal doktorát (Ph.D.) v oboru Historie.

Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od roku 2012 je rovněž pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře (BOPK). S tímto tělesem provedl mj. řadu neznámých opusů barokní literatury, včetně kompletního provedení oratoria Abgesungene Betrachtungen F. A. Míči. Za nahrávku Haendlových předeher získal s BOPK titu laureáta rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (2016).

Na poli staré hudby spolupracuje s předními soubory, jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,.. se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Concentus Moraviae,...)

Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby (Valtice, Holešov) a je častým hostem porot soutěží ve hře na zobcovou flétnu. V letech 2010-16 působil na konzervatoři v Plzni, kde nastudoval řadu studentských operních projektů (Pergolesi, Purcell, Martinů, Pauer). V roce 2009 založil svůj vlajkový soubor CONCERTO AVENTINO a je rovněž zakládajícím členem tria TRE FONTANE.

Pro operní festival Smetanova Litomyšl nastudoval české premiéry barokních oper Pygmalion Jeana-Philippa Rameau a Aci, Galatea e Polifemo Geogra Friedricha Haendela. V nadcházející sezóně bude dirigovat mj. Janovy pašije J. S. Bacha či melodram Ariadna na Naxu J. Bendy.